روح الله شفیعی

 متولد 1362 ، ایران / اصفهان / طراح گرافیک ، تایپوگرافر / لیسانس گرافیک / عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

 

نمایشگاه ها:

1383 / دومین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی (مولوی) - / خانه هنرمندان ایران ، موزه هنرهاي معاصراصفهان .

"       / نمایشگاه نشانه های اصفهان - / موزه هنرهای معاصراصفهان .

1384 / نمایشگاه پوسترصبح صادق باموضوع امام عصر (عج) - / فرهنگسرای شفق تهران.

"        / نمایشگاه جمعی پوسترطراحان اصفهان باموضوع بدون زنده رود - / خانه هنرمندان اصفهان .

"        / اولین نمایشگاه دوسالانه تایپوگرافی پوسترایران ( اسماءالحسنی ) - / خانه هنرمندان ایران .

1385/ سومین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی ( ضرب المثل های ایرانی ) - / نگارخانه تهران ، نقش خانه حوزه هنري اصفهان .

"       / نمایشگاه تایپوگرافی پوستر( افسردگی عمیق تر )  - / نگارخانه تهران.

"       / اولین جشنواره ملی هنرهای تجسمی ( مقاومت ) - / موزه هنرهای معاصرتهران.

"       / نمایشگاه هنرهای تجسمی همایش بین المللی هنر نبوی - / موزه هنرهاي معاصر اصفهان.

1386/ دومين نمايشگاه دوسالانه بين المللي پوسترجهان اسلام - / تهران، گالري صبا.

"      / نهمين نمايشگاه دوسالانه طراحي گرافيك معاصرايران - / تهران، گالري صبا.

1387/  چهارمین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی (شاهنامه فردوسی) - / خانه هنرمندان ایران ، موزه هنرهاي معاصراصفهان.

"     / نمایشگاه چهارمین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی جوانان سراسرکشور- / مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان.

"     / نمایشگاه طراحی وگرافیک نخستین جشنواره علمی ، فرهنگی وهنری آینده روشن - / تهران ، سالن کنفرانس اسلامی

"     / نمایشگاه نخستین جشنواره هنری انسان وترافیک - / خانه هنرمندان ایران .

1388 / سومين نمایشگاه دوسالانه بين المللي گرافیک جهان اسلام - /  تهران، گالري صبا.

1391 / نمایشگاه جشنواره پوستر بی نشان .

1392 / نمایشگاه پوستر نخستین جشنواره پرچم .

1394 / چهارمین نمایشگاه دوسالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران / سرونقره ای / خانه هنرمندان ایران .

1396 / پنجمین نمایشگاه دوسالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران / سرونقره ای / خانه هنرمندان ایران .

 1398 / ششمین نمایشگاه دوسالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران / سرونقره ای / خانه هنرمندان ایران .

جوایز:

1380 / طراح برگزیده فراخوان آرم مسابقات فرهنگی وهنری دانشجویان مراکز فنی وحرفه ای کشور.

   "    / طراح وگرافیست مجموعه تلویزیونی صبح آشنا ( شبکه 5 استانی ) .

   "    / طراح برگزيده کشوری درفراخوان آرم شبكه استاني يزد .

1383 / رتبه اول بخش گرافیک ورتبه دوم بخش کاریکاتورنخستین جشنواره ادبی،علمی وهنری یک روزبدون آب .

   "    / رتبه برتر بخش گرافیک ( پوستر) همایش هنری با موضوع امام عصر (عج).

1384 / رتبه دوم بخش عکاسی دومین مسابقه زیباترین ونازیباترین جلوه های نصف جهان .

1385 / دريافت جايزه دوم دربخش پوستر دراولین همایش بین المللی هنر نبوی.

1386 / دريافت جايزه دوم پوستردردومين دوسالانه بين المللي پوسترجهان اسلام دربخش پيامبراعظم (ص).

1387 / برگزیده کشوری بخش طراحی وگرافیک نخستین جشنواره علمی ، فرهنگی وهنری آینده روشن.

   "    / دريافت جايزه اول کشوری دربخش پوستر در نخستین جشنواره هنری انسان وترافیک .

1392 /  برگزیده کشوری وتقدیرشده دربخش پوستر درنخستین جشنواره پرچم.

 

 

چاپ آثار در کتاب های :

/ نمايشگاه نشانه هاي اصفهان

/ نمایشگاه جمعی اولین جشنواره طراحی پوسترامام رضا (ع) ( شمایل هشتم )

/ کتاب سال دانشجویان گرافیک ایران ( پوسترونشانه )

/ نمایشگاه جمعی پوستر طراحان گرافیک اصفهان با موضوع بدون زنده رود

/ اولین نمایشگاه دوسالانه تایپوگرافی پوسترایران ( اسماءالحسنی )

/ دومين نمايشگاه تايپوگرافي ايراني (مولوي)

/ سومین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی (ضرب المثل های ایرانی)

/ چهارمین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی (شاهنامه فردوسی)

/ اولین جشنواره ملی هنرهای تجسمی مقاومت

/ نهمين دوسالانه طراحي گرافيك معاصرايران

/ سومين دوسالانه بين المللي گرافیک جهان اسلام

/اولین جشنواره کشوری پرچم

/ خوشنویسی وطراحی حروف

/ آموزش طراحی پوستر

/ چهارمین دوسالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ( سرونقره ای )

/ پنجمین دوسالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ( سرونقره ای )

 

ROOHOLAH SHAFIEI

Born in: 1983; Isfahan/Iran; Graphic Designer, Typographer; BA in Graphics; Member of Iranian Graphic Designers Society

EXHIBITIONS:

 • The 2nd Iranian Typography Exhibition (Rumi) - Iran Artists Forum, Isfahan Contemporary Arts Museum 2004
 • Isfahan Reminiscence Exhibition - Isfahan Contemporary Arts Museum2004
 • Sobh-e Sadeq (Honest Morning) Poster Exhibition with the theme: “Imam Asr” - Tehran Shafaq Cultural Center2005
 • Collective Exhibition of Isfahan Poster Designers, with the theme: “Without Zendehroud” – Isfahan Artists Forum2005
 • The 1st Biennial Exhibition of Typography for Iranian Posters (Asma Al-Hassani) - Iran Artists Forum2005
 • The 3rd Exhibition of Iranian Typography (Iranian proverbs) - Tehran Gallery, Isfahan Arts Center Gallery2006
 • Poster Typography Exhibition (More profound depression) - Tehran Gallery 2006
 • The 1st National Festival on Visual Arts (Resistance) - Tehran Contemporary Arts Museum2006
 • Visual Arts Exhibition of “Honar-e Nabavi (Prophetic Art)” International Conference - Isfahan Contemporary Arts Museum2006
 • The 2nd Biennial International Islamic World Poster Exhibition - Saba Gallery / Tehran2007
 • The 9th Biennial Contemporary Iranian Graphic Design - Saba Gallery / Tehran2007
 • The 4th Exhibition of Iranian Typography (Shahnameh of Ferdowsi) - Iran Artists Forum, Isfahan Contemporary Arts Museum2008
 • Exhibition of the 4th National Festival of The Youth Visual Arts – Farshchian Cultural / Arts Complex2008
 • Design and Graphic Exhibition of the 1st “Ayandeh Roshan (Clear Future)” Scientific, Cultural, and Arts Festival – Islamic Conference Hall / Tehran2008
 • Exhibition of the 1st Human and Traffic Art Festival - Iran Artists Forum2008
 • The 3rd Biennial International Islamic World Poster Exhibition - Saba Gallery / Tehran 2009
 • Anonymous Poster Festival Exhibition 2012
 • 1st Flag (Parcham) Festival Poster Exhibition2013
 • The 4th Biennial Exhibition of Iran Graphic Designers Association / Silver Cedar / Iran Artists Forum2015
 • The 5th Biennial Exhibition of Iran Graphic Designers Association / Silver Cedar / Iran Artists Forum2017

AWARDS:

 • Leading Designer regarding the Invitation for the logo of the Cultural and Art Competitions of the Students of Technical and Vocational Centers 2001
 • Graphical designer of “Sobh-e Ashena (Familiar Morning)” TV program (Provincial [No. 5] TV Channel)2001
 • Leading Designer regarding the Invitation for the logo of the Yazd Provincial TV Channel2001
 • 1st Place in the Graphical Section and the 2nd Place of the Caricature Section of the 1st Scientific, Cultural, and Arts Festival “A Day Without Water”2004
 • Leading Grade in the Graphical Section (Posters) in the Arts Conference, with the with the theme: “Imam Asr”2004
 • 2nd Grade of Photography in the 2nd Competition for the Most Beautiful and Non-beautiful Scenes of Isfahan 2005
 • Receiving the 2nd Prize in the Poster Section in the 1st “Honar-e Nabavi” International Conference2006
 • Receiving the 2nd Prize in the 2nd Biennial International Islamic World Poster Exhibition in the “Prophet” section2007
 • Leading National Graphic Designer of the 1st “Ayandeh Roshan” Scientific, Cultural, and Arts Festival – Islamic Conference2008
 • Receiving the 1st Prize in the Posters Section of the 1st Human and Traffic Art Festival2008
 • Leading and Cited Designer in the Posters Section in the 1st Parcham Festival 2013

 

PUBLISHEC WORKS IN THE BOOKS REGARDING:

 • Isfahan Reminiscence Exhibition
 • Collective Exhibition of the 1st “Imam Reza” Poster Design Festival (8th Shamayel)
 • Annual Book of Iran Graphic Students (Posters and Signs)
 • Collective Poster Exhibition of Isfahan Graphic Designers with the Theme: Without “Zendehroud”
 • The 1st Biennial Exhibition of Typography for Iranian Posters (Asma Al-Hassani)
 • The 2nd Iranian Typography Exhibition (Rumi)
 • The 3rd Exhibition of Iranian Typography (Iranian proverbs)
 • The 4th Exhibition of Iranian Typography (Shahnameh of Ferdowsi)
 • The 1st National Festival on Visual Arts (Resistance)
 • The 9th Biennial Contemporary Iranian Graphic Design
 • The 3rd Biennial International Islamic World Exhibition
 • The 1st National Parcham Festival
 • Calligraphy and Letter Design
 • Poster Design Instruction
 • The 4th Biennial Exhibition of Iran Graphic Designers Association (Silver Cedar)
 • The 5th Biennial Exhibition of Iran Graphic Designers Association (Silver Cedar)