نشان شخصی استاد آیدا فرهادی / عکاس ، نقاش / 1397
Personal Logotype for Master Aida farhadi / Photographer , Painter / 2018