نشان شخصی آمنه رفیعی / طراح گرافیک / 1395
Personal Logotype for Ameneh Rafiei / Graphic Designer  / 2016