نشان شخصی استاد رضا نصراصفهانی / عکاس , طراح گرافیک / ۱۳۸۵
 Personal Logotype for Master Reza Nasr Esfahani / Photographer , Graphic Designer / 2006