شرکت وطن نیرو /۱۳۹۳

زمینه فعالیت : تولید کننده کابل های تخصصی برق
Vatan Niroo Company / 2014
Field of Activity : Specialized Manufacturer of Electric Cables