مرغ یه پاداره/ سومین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی ( ضرب المثل های ایرانی ) / ۱۳۸۵
 But me no buds / 2007
The 3rd Exhibition of Iranian Typography (Iranian Proverbs)