یا رحمن و یا رحیم

منتخب اولین نمایشگاه دوسالانه تایپوگرافی پوستر ایران ( اسماء الحسنی) / ١٣٨٣

خدا را به بندگان لطف و محبت بسیار است، هر که را بخواهد روزی می‌دهد و او توانای مطلق و مقتدر و غالب است.( قرآن کریم)
  God is kind to His servants. He gives sustenance to whomever He wants. He is All-powerful and Majestic
( holy Quran ) 

Oh the Merciful and the Compassionate  / 2005
Selected in the First Biennial Exhibition of Iranian Poster Typography (Asma-e Hosna: Names of God in Islam)